aloka Kanungo


Aloka Kanungo at a Calcutta performance, 1985. To learn more about Aloka Kanungo since 1985, visit her website.

Aloka Kanungo: Orissi Dancer in Calcutta (Kolkata), 1985

Aruna Mohanty

Last Dancers Next
Home